Ensiavun ja elvytyksen oppimisen edut

Ensiarvoisen tärkeää on oppia elvyttämään, sekä antamaan ensiapua. Niiden taitojen tulisi olla lähes kansalaisvelvollisuus. Jotta elvytyksestä ja ensiavusta olisi enemmän hyötyä kun haittaa, on jokaisen syytä kerrata vaikka ystävän kanssa säännöllisesti ohjeita, jotta tilanteen tullen löytyy osaamista ja uskallusta auttaa. Lue lisää täältä

Helposti opeteltavissa oleva kansalaistaito

Alkeet ensiapuun ja elvyttämiseen voi jokainen henkilö oppia iästä riippumatta. Ensimmäisenä on otettava yhteyttä kiireellisessä tilanteessa kyseisen maan hätänumeroon. Suomessa hätänumero on 112 johon on syytä soittaa, kun henki, terveys tai ympäristössä on selkeä vaara tai uhka. Puhelussa opastetaan kuinka toimia. Ensimmäisenä kerrotaan tarkka tapahtuman osoite ja kunta, jonka jälkeen vastataan esitettyihin kysymyksiin. Puhelun aikana toimitaan ohjeiden mukaisesti ja puhelun saa lopettaa vasta, kun siihen on annettu lupa. Jos tilanne muuttuu, soita hätänumeroon uudelleen. Lisää ensiavusta löydät Punaisen Ristin sivuilta.

Tärkeintä on nopeus ja rauhallisuus.

Onnistuneen elvytyksen ratkaisevin tekijä on aika, mikä kuluu sydämen pysähtymisestä elvytyksen aloittamiseen. Jos elvytys on saatu aloitettua nopeasti, on selviytymisen mahdollisuus jopa kaksin- tai kolminkertainen. Elvytyksen voi aloittaa, kun henkilö ei ole herätettävissä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Kun autettava henkilö ei hengitä, aseta henkilö selälleen ja avaa hengitystiet kohottamalla henkilöä leuan kärjestä. Jos henkilö ei hengitä normaalisti, aloitetaan paineluelvytys painamalla rintalastaa alaspäin 30 kertaa. Sen jälkeen elvytystä jatketaan puhaltamalla ilmaa autettavan suuhun kahdesti sulkemalla sieraimet samanaikaisesti niin, että rintakehä liikkuu. Elvytyksen kuvalliset ohjeet löytyvät Ensiapuoppaan sivuilta.